ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566) รอบที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม