เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร