ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม