พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ ระหว่าง สพม.นครพนม กับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาจีน ม.นครนพม