ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศผลงานคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ“TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉัน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา