เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผอ.โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล