การรับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานรับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางนันทยา ศรีพลราช รอง ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทว่า ขอให้มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และนำความรู้ความสามารถมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าหน้าที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมใฝ่ศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม