ให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ด้านการศึกษา ด้านอัตรากำลัง และด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ด้านการศึกษา ด้านอัตรากำลัง และด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นคพรนม