การร่วมงานแสดงความยินดีกับนางภัทรวดี มีระหงษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมงานร่วมแสดงความยินดีกับนางภัทรวดี มีระหงษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม และ นายมิตรชัย ไชยนาน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพัฒนานักเรียน และข้าราชการครูให้มีประสิทธิในการเรียนและการสอนต่อไป ณ โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม