ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2567 เขตสุขภาพที่ 8

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2567 เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมด้วย นางสาวสุวนันท์ เสมานู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร