พิธีเปิดการแข่งข่นกีฬาภายในโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกันรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีมทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นการประธานพิธีเปิดการแข่งข่นกีฬาภายในโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกันรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีมทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนา