การเข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดนครพนม ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง”

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย จ.อ.ศักดา เพ็ญปรัง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดนครพนม ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณเขตชุมชน สถานศึกษา และสถานพยาบาล รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชนต่อไป ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านข้างโรงเรียนบ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม