การเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม (Open House) กิจกรรมบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ (EDU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023)

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ได้มอบหมายให้นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผอ.สพม.นครพนม, นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร และนางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม (Open House) กิจกรรมบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ (EDU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023) ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม