การร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด “LET’S GO EXERCISE ทุกวันพุธ”

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.45 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม และ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด “LET’S GO EXERCISE ทุกวันพุธ” โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนได้นำไปปฏิบัติตาม ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ให้ความสำคัญ ในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยทุกช่วงวัยได้หันมาออกกำลังกายสร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย กระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนได้ใส่ใจในสุขภาพ หันมาทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคน ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมี ความสุข ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม