รับมอบผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มบลู บริษัทเซปเป้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖