ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันไหว้พระ และศาลปู่ย่า พร้อมกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ บริเวณหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม