การประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาปรับให้สอดคล้อง กับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพร้อมนี้ ได้แจ้งข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด