ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่ พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวทวีภรณ์ สุวรรณมาโจ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่ พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม