ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567