เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (กรณีขอใช้บัญชี)