การประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์รายงานผลการจัดกิจกรรม เดินวิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖