ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖