ประธานพิธีบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมประดับอินทรธนู และกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติตน การครองคน ครองตน ครองงาน พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ และนางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม บรรยายให้ความรู้การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานตำแหน่งและความก้าวหน้าในวิชาชีพ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ โดยมีนางละม่อม ศิริสวัสดิ์ ให้คำชี้แจงและให้ความรู้ในเรื่องการดำเนินการด้านเอกสารและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม