ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้สะอาด สะดวก สบายสุขลักษณะ และสวยงาม พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ ถูกสุขลักษณะเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน พร้อมทั้งติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข” ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม