ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับนโยบายการบริหารการศึกษา และนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับนโยบายการบริหารการศึกษา และนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม