การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครบรอบ 52 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครบรอบ 52 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์“ พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมทรัพยากรทางการศึกษา จัดทำ หลังคากันฝน หลังคาทางเชื่อมตึก โรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์“ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม