ประชุมนัดหมาย และวางแผนการออกนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมนัดหมาย และวางแผนการออกนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ และบุคลกรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งตารางกำหนดการออกนิเทศก์ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม