ประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครู สถาบันการเงิน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครู สถาบันการเงิน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม