นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย นางภัทรวดี มีระหงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม นางสุวัณลา วิลัย นางสาวศิวาพร ขรรค์ศร นางสาวทวีภรณ์ สุวรรณมาโจ นางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสุวนันท์ เสมานู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ โรงเรียนนาทมวิทยา โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล และโรงเรียนหนองซนพิทยาคม