ร่วมพิธียกฉัตรพระธาตุแสงนคร เพื่อเป็นหลักฐานมั่นคงในพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นวัตถุให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้บูชา

วันพุธที่ 22 พ.ค. 2567ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมพิธียกฉัตรพระธาตุแสงนคร พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ.สพม.นครพนม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยการก่อสร้างพระธาตุแสงนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานมั่นคงในพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นวัตถุให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้บูชาและเพื่อความตั้งอยู่มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม