ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่14 ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.นครพนม