สพม.นครพนม ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ Gifted Program วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรม (โครงการหัวโขกฝา)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สพม.นครพนม ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ Gifted Program วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรม (โครงการหัวโขกฝา) ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด