ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับนโยบายการบริหารการศึกษา และนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด