การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะ นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะ นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม