ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) , ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) และครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) ของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์