ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ. สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม