พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยอดชาย พ่อหลอน ผอ.รร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นางรุ่งนภา แสนแก้ว และนางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ จากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาและโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ณ ห้องประชุมเปือยงาม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *