วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติตตามฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมฟังธรรม และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ วัดมหาธาตุ อำเมือง จังหวัดนครพนม