วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัยไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม นำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับบุคลากรในสังกัดฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม