การประชุมสื่อสารการรับรู้และถอดบทเรียนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารสถานศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

นที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรุ่งนภา แสนแก้ว และนางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารการรับรู้และถอดบทเรียนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารสถานศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม โดยมีนายอดิศร บุญโนนแต้ วิทยากร และสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *