ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายภูวนารถ ตั้งศิริย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา และนายสินธ์ สิงห์ศรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพัฒนานักเรียน และข้าราชการครูให้มีประสิทธิในการเรียนและการสอนต่อไป