ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม