ประชุมแนวปฏิบัติการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และแนวทางการปฏิบัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ ก.ศ.จ. เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย