ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อแจ้งกำหนดการ และเตรียมความพร้อมในการจัดสอบที่จะเกิดขึ้นวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม