ร่วมประชุมโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ชมรมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาอาวุโสจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัดนครพนม ได้นำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ณ บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม เข้าบูรณาการหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเป็นการบูรณาการเรียนการสอน เพื่อให้เรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม