ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ.สพม.นครพนม ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ด้านการเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครพนม