ประธานการประชุมจัดทำคลิปวิดีโอขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมจัดทำคลิปวิดีโอขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม