ประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวัง และความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม และคณะกรรมการ อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวัง และความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายและชี้แจ้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม