ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและถ่ายทำการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learrning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสุวนันท์ เสมานู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและถ่ายทำการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learrning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม