ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสุวนันท์ เสมานู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ณ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม